Vi vill inspirera dig med sånt som är viktigt för vår egen hållbarhet – både på jobbet och hemma.

Den hälsosamma parrelationen

För många av oss är parrelationen den relation i livet som kräver mest engagemang av oss för att vara i balans. Vi vill vara öppna mot varandra och prata om nästan allt. Vi försöker organisera ett hem och kanske familj ihop, planerar fritidsaktiviteter och socialt...

läs mer

Sluta jämföra

Efter en längre ledighet, till exempel kring jul eller sommaren, är det vanligt med tankar som ”Ja, snart är man inne i ekorrhjulet igen”. Ett effektivt sätt att minska denna stress är att sluta jämföra oss med andra och undvika att leva upp till alla ideal som finns...

läs mer

Utmaningen att bryta vanor

Vi människor är vanedjur. Det betyder bland annat att vi har etablerade rutiner för det vi gör och tankemönster för hur vi reagerar. Vi sparar till exempel mycket energi på att inte behöva fundera på om vi ska klä på oss eller duscha först.   Men våra vanor gynnar oss...

läs mer

Att uttala vad vi önskar

Vi kan själva påverka en del av de saker vi önskar oss och behöver för att må bra. Andra saker behöver vi hjälp av andra för att få och lyckas med, både på jobbet och hemma. Varken din chef eller partner är tankeläsare och därför är det viktigt att vara tydlig och be...

läs mer

Intentioner istället för mål

Vi lever i en tid då vi ständigt och jämt uppmanas att sätta konkreta och mätbara mål. Om vi gör detsamma när det gäller våra liv och vår vardag är risken stor att vi blir besvikna. Det är så mycket som händer hela tiden, som vi inte kan förutse. Därför kan det vara...

läs mer

Prioritera det meningsfulla

Reflektera över vad du vill prioritera och ge plats för i din vardag. Kanske har du hjälp av följande klassiska historia om prioritering, väl värd att upprepa. En filosofiprofessor stod framför sin klass. När lektionen började tog han upp en stor tom glasburk och...

läs mer

Ta hand om din hjärna

Trots att hjärnan bara utgör 1,2 – 1,5 procent av vår kroppsvikt förbrukar den cirka 20 procent av den energi vi får i oss under en dag. Därför har hjärnan utvecklats att spara energi på bästa sätt. Den undviker att utföra energikrävande processer och föredrar att...

läs mer

Återhämtning – en bristvara

I dagens samhälle är det prestation som premieras, inte återhämtning. Vi ska göra karriär, ordna middagar, resa och upptäcka världen, ha vältränade kroppar, fina hus och välartade barn. Många av oss hinner helt enkelt inte med och framför allt finns inte tid för...

läs mer

Trygg, stressad eller utforskande?

Våra motivationssystem Lite förenklat kan man säga att vi människor kan befinna oss i tre olika motivationssystem – system som styr oss och vad vi väljer att göra. Modellen som skapats av Paul Gilbert består av det röda hotsystemet, det blå utforskandesystemet och det...

läs mer

Värderingar som styrmedel

De värderingar vi har och bär med oss fyller flera funktioner. De är ett slags vägvisare för våra handlingar, åsikter och beslut. De ger oss motivation och de ligger till grund för vår självkänsla. Vissa värderingar är vi medvetna om medan andra är dolda för oss. De...

läs mer

Tacksamhetens goda kraft

Forskning har visat att det är i nuet vi kan uppleva lycka – bland annat i goda relationer och i strävan mot våra mål. Pengar och det materiella är faktiskt inte särskilt betydelsefullt för vår upplevelse av lycka, mer än kortsiktigt. Därför finns en mycket stark...

läs mer

Är det okej att tänka på sig själv?

Är vi ovana att ta hand om oss själva, att sätta oss själva i centrum, kan det kännas både ovant och främmande, till och med egoistiskt. Men så behöver det inte vara. Tänk på hur det är när du flyger. Om olyckan skulle vara framme är regeln att du först ska sätta på...

läs mer

Sömnens betydelse

Vilken nytta gör sömnen? När vi sover pågår minst två viktiga processer. Det ena är att hjärnan rensar undan slaggprodukter och den reningsprocessen är mest effektiv under djupsömnen. Ny forskning visar att långvarig sömnbrist möjligen kan kopplas till sjukdomar som...

läs mer

TIPSA OSS

Vill du att vi skriver om ett specifikt ämne? Finns det något du vill att vi fördjupar? Vi tar mer än gärna emot dina åsikter. Maila oss