Trots att hjärnan bara utgör 1,2 – 1,5 procent av vår kroppsvikt förbrukar den cirka 20 procent av den energi vi får i oss under en dag. Därför har hjärnan utvecklats att spara energi på bästa sätt. Den undviker att utföra energikrävande processer och föredrar att göra som den är van vid, som den har gjort tidigare. Det är förklaringen till att vi alla har ett inbyggt motstånd att utföra jobbigt och energikrävande tänkande.

 

Ett vanligt symtom på stress är att vi ofta tappar tråden. Klarar vi inte av att tänka i längre sekvenser eller föra krävande resonemang, blir vi mindre produktiva och får sämre kvalitet på de beslut vi fattar. Vi blir också sämre på självkontroll och att styra våra impulser. Det kan till exempel innebära att vi i större utsträckning väljer onyttig mat när vi utsätts för en stor mängd intryck. Vissa forskare hävdar att så kallad kognitiv stress är en bidragande orsak till västvärldens fetmaepidemi.

 

Olika former av stressymptom – koncentrationssvårigheter, dåligt minne och lokalsinne, oförmåga att tänka klart – kan ses som förstadier till det som sker med oss om vi blir utbrända eller deprimerade. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de första tecknen.

 

Vi behöver ta pauser under dagen och låta hjärnan vila, låta den få gå på tomgång. Sömn, kost och träning påverkar men också vad vi gör och känner på vår fritid. Att ha roligt, känna mening och vistas i naturen är saker som påverkar våra hjärnor positivt.

 

En utmärkt träning för vår förmåga att koncentrera oss är genom meditation. Att tömma sinnet och fokusera på det som är här och nu har visat sig ha positiva effekter på hälsa, stressnivå och koncentrationsförmåga.
TIPS!

Det finns många bra hjälpmedel och sätt att prova på meditation. Bland annat finns gratis appar med övningar. Vi rekommenderar gärna den svenska appen Compassion Lifestyle. Det finns också många engelska appar om du söker på exempelvis Mindfulness eller Meditation.